Kurumsal

Amaçlarımız

 

1988 Mezunları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği

 

1. Üyeleri arasında irtibatı sağlamak,

2. Sevgi ve saygı bağlarını güçlendirmek,

3. Sosyal, kültürel, ekonomik, mesleki, sportif, sağlık, eğitim-öğretim ve benzeri alanlarda üyelerimizin ihtiyaçlarını karşılamak, yardımlaşma ve dayanışmayı sağlamak, bu bağlamda sivil toplum faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi amaçları ile kurulmuştur.